O školní lize

Začátky školní ligy

Školní turnaje pro základní školy v Chomutově a blízkém okolí začali již v roce 2013. Tyto turnaje organizoval tým HK Chomutov. Těchto turnajů se účastnilo 5-7 týmů základních škol. Tyto turnaje byly dělány jako tématické turnaje k různým událostem ( Po čertech dobrý turnaj, Vánoční turnaj v miniházené, Velikonoční turnaj v miniházené, Turnaj ke dni dětí). Tímto způsobem se školy seznamovali s házenou a klubem HK Chomutov až do školního roku 2017 – 2018.

Školní rok 2017 – 2018

Ve školním roce 2017 – 2018 vznikla Chomutovská školní liga v miniházené. Tato školní liga byla vytvořena od Antonína Čajky, který nám jako klubu v tomhle směru hodně pomohl. Tato školní liga je podporována Českým svazem házené a klubem HK Chomutov.  Ve školním roce 2017/2018 začali chodit trenéři klubu HK Chomutov ukazovat miniházenou do základních škol. Důvod byl jednoduchý.. “Co nejvíce dětí ať si vyzkouší házenou na vlastní kůži”. Ve školním roce 2017/2018 byly odehrány celkem 4 turnaje, ve kterých změřili své síly školní týmy.

Školní rok 2018 -2019

V tento školní rok se opakovaly ukázkové hodiny miniházené po školách v Chomutově a okolí. Do těchto hodin jsme přidali zajímavé novinky, které by mohly přilákat další hráče a hráčky k hraní házené. Do tohoto ročníku se zapojilo rekordních 13 škol. Tímto rekordním počtem jsme se stali největší školní ligou v miniházené v Ústeckém kraji. V tomto roce se zapojily 4 nové školy, které o projekt měli zájem. Na podzim 2018 se odehráli dva turnaje v Chomutovské školní lize. Turnaj určen pro kategorii 1. – 3. tříd vyhrál tým ze Zahradní a turnaj pro kategorii 4. – 5. tříd vyhrál tým z Duhové Cesty. 

Od tohoto školního roku  jsme do Chomutovské školní ligy v miniházené a házené zapojili i druhý stupeň a to 6.-7. třídu, kde již hráči a hráčky hráli na normální házenkářské hřiště.

Do budoucích let

Chtěli bychom Chomutovskou školní ligu rozšířit mezi všechny školy, které jsou v Chomutově a okolí.

Plán do budoucích let je i celoroční školní soutěž ve spolupráci s AŠSK. A dále bychom chtěli spustit házenkářskou soutěž i na druhém stupni, která se stane stabilní soutěží i mezi ostatními sporty. 

Zapojené školy

Kontakty

Pořadatel Chomutovských školních lig a komunikace s ČSH

Antonín Novotný

  • haz.novotny@seznam.cz

  • +420 602 250 165

Chomutovská školní liga v miniházené

Libor Shrbený