Předpřípravka a přípravka

Soutěž:

Liga Ústeckého kraje přípravek

Minižáci 4+1 + Minižákyně 4+1

Soutěž:

Liga Ústeckého kraje minižáků 4+1 

Minižáci 6+1 + minižákyně 6+1

Soutěž:

Podkrušnohorská liga

Mladší žáci + mladší žákyně

Soutěž:

Inter regionální liga tří krajů

Starší žáci 

Soutěž:

Společná regionální liga tří krajů

Starší žákyně

Soutěž:

Společná celorepubliková soutěž